Det allra första man måste göra när man vill slipa ett betonggolv är att avlägsna all lös smuts och damm. En första åtgärd kan vara att man sprayar vatten i luften i det rum där betonggolvet ligger. Är det till exempel ett garage så kan man räkna med att det ligger ett ganska tjockt lager som skall avlägsnas först. Om du väljer att anlita Stadax betongslipning för detta så behöver du inte den här kunskapen själv, de vet vad som ska göras.

För att få bort smuts och damm använder man sig av en tät borste och ser till att man täcker hela golvytan. När detta är gjort är det dags att inspektera golvytan så att man kan se alla sprickor och ojämnheter som uppstått under årens lopp. Är betonggolvet omålat är sannolikheten stor för att de finns överallt.

För att sedan kunna gå vidare med själva betongslipningen behöver man ha en slipmaskin. Beroende på ytans storlek finns det olika storlekar men i princip är det en golvmaskin med en vattenslang anknuten till den.

Det första man gör är att sätta på en slipskiva med grov halt av slipelement för att eliminera de grövsta ojämnheterna. Därefter kan man allteftersom det blir jämnare byta ut slipskivan mot en som innehåller flera men mindre slipelement fram till dess att den slutliga putseffekten uppnåtts.