Ett bostadslarms främsta funktioner är att avskräcka de som tänkt göra inbrott samt att påkalla omgivningens uppmärksamhet när ett inbrott sker. Utöver att larmet ringer upp en larmcentral eller de abonnenter som är kopplade till det så hörs det också väl i hela grannskapet.

Man måste dock komma ihåg att ett larm i sig självt inte kan försvåra ett inbrott som sådant. Säkerhetsklassade dörrar är fortfarande den faktor som försvårar mest för inbrottstjuvar.

Det finns både trådlösa och trådbundna larm. Trådlösa larm har en uppringningsfunktion som är kopplad till en GSM-sändare medan trådbundna larm är kopplade till en fast telefon. Vid aktivering av larmet skickas signalen till en larmcentral eller till de förvalda abonnenter som är kopplade till larmet.

Vid installation av bostadslarm bör du alltid anlita en certifierad larmfirma och säkerställa att utrustningen uppfyller de krav som rekommenderas av Stöldskyddsföreningen.

Både centralapparat, larmsändare och systemets strömförsörjning bör vara placerade dolt inom det område som ska övervakas. Tanken är att man ska försvåra för inbrottstjuvarna att hitta utrustningen eftersom de då potentiellt skulle kunna sabotera larmet så att ingen signal skickas vidare till larmcentralen eller de abonnenter som är anslutna till systemet. Själva manöverpanelen kan dock vara behändigt placerad strax innanför ytterdörren.

Hemlarm ökar både den upplevda och reella tryggheten, och allra bäst är det att kombinera med kameraövervakning. – Skydda Nu

Systemets detektorer ska vara placerade inomhus på ställen där de största värdena finns samt där inbrottstjuvar måste passera. Om du har husdjur som befinner sig i hemmet när du inte är hemma och larmet är aktiverat bör du placera detektorerna på ett sådant sätt att djuren inte kan aktivera dem av misstag.

Systemet bör ha minst en siren som helst ska vara placerad utvändigt. Den skall inte vara placerad i direkt anslutning till larmets centralenhet.

Be alltid installatören om en grundlig instruktion över larmanläggningen, muntlig såväl som skriftlig. Säkerställ att du också erhåller ett så kallat anläggarintyg. Detta är viktigt för att ge försäkringsbolaget korrekt information om din anläggning och dess utformning.

Inbrottslarm – fakta bakom skylten

securitas logo

  • Securitas Direct är ett rikstäckande larmföretag inom Securitas koncernen – världens största säkerhetsföretag.
  • De erbjuder centralanslutna inbrottslarm till företag och privatpersoner.
  • De har fler än 75 000 kunder i Sverige och finns i ytterligare nio Europeiska länder.
  • Samtliga kunder i Sverige är anslutna till deras egen certifierade larmcentral i Linköping.
  • Larm förmedlas till Securitas lokala bevakningsorganisation som alltid åtgärdar larmet. I Sverige har Securitas mer än 5 000 väktare och över 500 väktarbilar.
  • Securitas larmoperatörer hjälper kunderna tillrätta alla dagar i veckan, dygnet runt – året om.
  • Väljer du som privatperson deras larm har du tre ångerveckor efter att larmet installerats. Därefter har du aldrig mer än tre månaders uppsägningstid.
  • Du har alltid livstids materielgaranti.