En brandvarnare aktiveras av brandrök och varnar dig genom att pipa högt.  Den kan vara helt avgörande för att du ska upptäcka en brand i tid, sätta dig i säkerhet, varna omgivningen, ringa brandkåren och om möjligt släcka elden.

Alla brandvarnare som säljs i Sverige måste följa den fastställda internationella standarden samt vara CE-märkta. Minst en brandvarnare bör finnas på varje våningsplan i ett hem. Övervakningsområdet per enhet ska helst inte överstiga 60 kvadratmeter.

Placera den första enheten på övre plan precis där trappan slutar. Den andra bör placeras på nedre plan strax utanför köket. Undvik själva köket eftersom värme och matos från spisen lätt kan orsaka falsklarm.

Montera brandvarnarna i taket minst en halvmeter från väggen. I de fall montering i tak inte är möjlig kan de monteras på vägg omkring 15 cm från taket. Den här placeringen kan dock fördröja aktiveringen något.

Det är viktigt att testa brandvarnaren när du är klar genom att trycka på testknappen. Den ska nu avge en signal. Därefter ska du regelbundet, minst en gång per månad, upprepa kontrollen. Om enheten inte ger ifrån sig någon signal är det troligt att batteriet är slut. Ett annat tecken är att brandvarnaren börjar sända ut kortare varningssignaler utan att du trycker på knappen.

Skulle enheten inte fungera trots nytt batteri är dess livslängd slut och du måste köpa en ny.

Vissa typer av brandvarnare har inbyggda batterier som du inte kan ersätta utan måste byta ut hela enheten.

Du rekommenderas också att rengöra dina brandvarnare en gång per år. Dammsug först med den mjuka borsten och torka sedan med en lätt fuktad putsduk. Brandvarnare som är smutsiga blir känsligare och kan börja larma när de inte ska.

Trasiga brandvarnare ska sorteras som elektronikskrot på en återvinningscentral eller lämnas in i butiken när du köper ny. Batteriet ska tas ur och sorteras  separat.