Oavsett om man bor i friliggande villa, radhus eller lägenhet rekommenderas man att ha minst en brandsläckare i sitt hem.

Brandsläckaren ska vara monterad med den uppfästningsanordning som bifogas vid köpet.  Vid uppsättningen bör man anpassa läget efter släckarens handtag som ska vara cirka 90 cm över golvet.

En brandsläckare bör ses över en gång i månaden för att säkerställa att den fortfarande är laddad och fri från skador. Man ska kontrollera att tryckmätaren visar grönt, att slangen är hel och att släckarens plombering sitter kvar. Det är även bra att kika igenom bruksanvisningen som återfinns på släckaren så man har instruktionerna färskt i minnet.

Efter 10 år bör brandsläckaren lämnas in till en verkstad för en grundligare genomgång eller bytas ut mot en ny.

Det finns flera olika typer av släckare att välja på. Den överlägset vanligaste typen för hushåll är pulversläckaren. I övrigt förekommer ofta vattensläckare, skumsläckare och koldioxidsläckare.

Alla typer har sina för- och nackdelar, men det råder stor enighet kring att pulversläckaren är det bästa valet för hushåll och sexkilos är den storlek som de flesta har. När man införskaffar en sådan bör man försäkra sig om att den har standardbeteckningen SS-EN-3-7. Det innebär att släckaren är godkänd av myndigheter och relativt enkelt kan hanteras också av ovana personer.

En pulversläckare släcker bränder snabbare och säkrare jämfört med en skumsläckare och den har dessutom den bästa släckkapaciteten i relation till sin storlek och vikt.

Så här går det till att använda en pulversläckare:

  • Drar ur plomberingen och lossa slangen.
  • Rikta munstycket mot brandhärden. Det är viktigt att sikta mot lågornas bas.
  • Tryck ner handtaget.
  • Rör dig så gott du kan runt branden så du kommer åt överallt.

En brandsläckare kan bara användas en gång oavsett om man förbrukat hela dess innehåll eller ej. Efter användning skall den omedelbart lämnas in till en auktoriserad verkstad för påfyllning och återplombering.