Denna avdelning är uppdelad i underkategorier som du hittar i menyn eller i listan nedan.

För att öka säkerheten i bostaden kan man vidta en mängd åtgärder. De faror man behöver skydda sig mot är bl.a. brand, vattenlänga, elfel och inbrott.

Inbrott

Inbrott är både en materiell och emotionell tragedi. Det man kan och bör göra är att jobba förebyggande mot inbrott. Inte minst för att slippa hamna i den tråkiga situationen att se sitt hem i total oreda, men även för att polisen är så otroligt dåliga på att klara upp denna typ av brott. Genom att installera ett bra larm, fönster av hög säkerhetsklass och inte minst en bra säkerhetsdörr kan man undvika inbrott.

Ofta hejdas tjuvar så fort de upptäcker att huset är larmat eller att dörren är omöjlig att forcera. Dörren är trots allt den vanligaste och mest praktiska vägen för tjuvar. Det är nämligen mycket lättare att transportera ut stöldgods den vägen jämfört med att lyfta ut det genom ett fönster.

Överspänningsskydd

Vi har idag mer dyrbar elektronik i våra hem än någonsin förr. Därmed har också risken för stora skador vid blixtnedslag och överspänning ökat markant. All elektronik du har i ditt hem inklusive datorer, TV-apparater, värmepumpar med mera är alla mer eller mindre sårbara när ett blixtnedslag och/eller överspänning inträffar.

Funktionen hos ett överspänningsskydd är att kortsluta de ledare där överspänningen uppstått och därefter avleda energin till jord. För att åstadkomma detta ingår olika skyddande komponenter såsom urladdningsrör, supressordioder, och/eller varistorer.

Det finns tre sorters överspänningsskydd, kallade grovskydd, mellanskydd och finskydd. Skillnaden mellan dem ligger i hur stor energi de klarar att avleda.

Grovskydd använder man främst på fastigheter ute på landsbygden där risken för direkta blixtnedslag är högre. Det beror på att luftledningar är mer vanligt förekommande där. Grovskyddet är det skydd som har kapacitet att avleda mest energi (som standard < 6 kV / 70-100 kA). Det  monteras på den inkommande ledningen till fastigheten.

Grovskydd används alltid tillsammans med ett mellanskydd. Detta tar ner restspänningen ytterligare och  avleder i sig själv också energi (som standard < 4 kV / 40 kA).

Mellanskydd använder man främst på platser där överspänning kan uppstå genom indirekta blixtnedslag och direkta blixtnedslag som sker en bit bort. Därför är detta skydd vanligt förekommande i städer. Mellanskydd installerar man nära de apparater som ska skyddas, vanligen i elcentralen eller dess undercentral.

Finskydd, som också benämns apparatskydd, har kapacitet att avleda den sista restenergin (som standard < 1,5 kV / 3-15 kA). Det skyddar enskild fas/grupp när det installeras i centraler eller under¬centraler.

Finskydd kan också monteras direkt i vägguttag vid den apparat som man vill skydda. Finskyddet är helt chanslöst vid direkta blixtnedslag,  men är ett bra skydd mot ett indirekt blixtnedslag.

Rådgör med en elektriker vilken nivå av skydd som är bäst för just dina behov.