Vill du då bygga till ett redan befintligt småhus eller kanske ett förråd, en gäststuga, friggebod eller någon annan typ av komplementhus så man kan man i de allra flesta fall få ROT-avdrag. Som tidigare nämnt så kan man alltså inte få något avdrag när man bygger någonting nytt. Däremot så räkas om- eller tillbyggnad av ett äldre hus inte som någon nybyggnad. Förutsättningen som gäller för detta är att den större delen av den ursprungliga byggnadsstommen behålls. Ovanstående princip gäller även om det är stora tillbyggnader som det gäller. Till exempel kan man få ROT-avdrag för en tillbyggnad som tredubblar den användbara bostadsytan.

rotavdragOm man behöver gräva ner nya ledningar för elektricitet så blir man oftast beviljad avdraget. Kravet för att man ska kunna få ta del av ROT-avdraget är att arbetet utförs på samma tomt som bostaden ligger på och att de nya ledningarna är avsedda för att tillföra bostaden elektricitet. Man får dock tänka på att kostnaderna för de maskiner som krävs under arbetet inte omfattas av avdraget. El-arbeten som däremot utförs inne i själva bostaden beviljas i princip alltid. Man kan utnyttja avdraget om man till exempel vill byta eller komplettera en el-central, installera nya ledningar eller uttag eller om man vill modernisera bostadens kabelstruktur.

Vad gäller garage så är det inte alltid så lätt att använda ROT-avdraget. Nybyggnad av fristående garage ger exempelvis inte rätt till något avdrag alls. En carport som däremot är ihopbyggd med det befintliga småhuset räknas precis som en vanlig tillbyggnad och ger därför rätt till avdraget. För att garaget ska räknas som ihopbyggt med huset måste det alltså finnas en dörr mellan huset och garaget eller om garagets yttervägg till 75% eller mer består av bostadshusets yttervägg.

Vill man också montera nya hängrännor på garaget så ger detta också rätt till ROT-avdrag.