Uppvärmningssätten din plånbok tycker bäst om

oljeuppvarmt-husAtt välja uppvärmningssätt för sitt hem är för många ett huvudbry. När det gäller att få de lägsta kostnaderna lönar det sig att undersöka de olika alternativen.

När du väl har köpt en vedpanna, som kostar uppemot 90 000 kr inklusive ackumulatortank, ett billigt alternativ. Om du har tillgång till egen ved, är vedeldning det överlägset billigaste alternativet.  Då ved liksom andra biobränslen är klimatneutralt bidrar det inte till växthuseffekten. Däremot bidrar utsläppen till försurning och övergödning. En annan nackdel är att det kräver mer jobb än de flesta andra uppvärmningssätten, men en fördel är att uppvärmningen fungerar helt utan annan el.

För en liten villa är i vanliga fall en luft/vattenvärmepump det billigaste alternativet. Beräknat på 20 000 kWh kostar uppvärmningen 20 000 kr/år. Grundinvesteringen kostar 90 000 till 120 000 kr. Värmepumpen använder luft för att värma vatten som sedan pumpas ut i vattenburna system. Den täcker 75 % av energikostnaden. Resten av behovet produceras till exempel. av en elpatron eller oljepanna. Då värmepumpen täcker större delen av energibehovet drabbas du inte lika hårt av stigande elpriser. Luft/vattenvärmepumpen är mest effektiv i södra och mellersta Sverige, eftersom den producerar väldigt lite eller ingen värme alls när temperaturen sjunker till mellan -10 och -15 grader. En bergvärmepump fungerar på ett liknande sätt men hämtar i stället värmen från borrade hål. I det fallet uppgår investeringen till över 130 000 kr och även om det ger rätt till ROT-avdrag är det en stor utgift. För den som har ett hus med direktverkande el går det också att söka ”stöd för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus” på max 30000 kr. Den årliga kostnaden blir drygt 20 000/ år.

Beroende på var i landet man bor kan fjärrvärme vara ett bra alternativ. Då värms vattnet upp i ett värmeverk innan det kommer ut till huset. Efter en första investering på uppemot 60000 kr kan årskostnaden bli allt mellan 14000 och 26000 kr. Fjärrvärme kan liksom bergvärme ge rätt till stöd för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus.

Då en oljepanna förr var ett billigt alternativ för att värma upp sitt hem är det fortfarande en del lite äldre hus som har kvar en. Däremot är det en smart investering att köpa en pelletsbrännare när du redan har en värmepanna. Anskaffningskostnaden är då mellan 25 000 och 30 000 kr. För en helt ny pelletspanna får du räkna med minst 70 000. I pelletsbrännaren eldar du med små stavar av formpressat sågspån. Energin värmer upp vattenburna element och/eller hushållsvatten. För dig som vill ha kvar din oljepanna och letar efter leverantör av eldningsolja är Fundins Olja ett företag att titta närmare på. De erbjuder bl.a. eldningsolja i Linköping och Mjölby med omnejd.