I vissa rum vill man att fönstren som ska ge helt vanligt ljusinsläpp samtidigt som man inte vill att det ska gå att se in eller ut genom dem. Då är frostat glas en bra lösning.

Det vanligaste användningsområdet för frostat glas är på ytterfönster på rum där man vill ha fullt insynsskydd såsom toalettutrymmen och badrum.

Ett annat populärt användningsområde är glasdörrar och fönster till konferensrum. Vid vissa möten kanske man inte vill att all personal samt eventuella besökare på kontoret ska kunna se in i rummet. Samtidigt vill man att mötets deltagare ska vara fokuserade på mötet utan att bli distraherade av vad som händer utanför rummet. Frostat glas ger dock fortfarande ett vanligt ljusinsläpp till rummet vilket skapar en trevligare stämning jämfört med ett konferensrum som helt saknar fönster.

Det finns två huvudtyper av frostat glas – sandblästrade rutor och frostad fönsterfilm.

Sandblästring ger en permanent frostning av glaset. Det vanligaste användningsområdet för denna typ är alltså platser där man vet att behovet av insynsskydd är permanent såsom på fönster till badrum och toalettutrymmen.

Frostad fönsterfilm däremot appliceras på vanliga glasrutor utan att innebära ett permanent ingrepp. Fönsterfilmen är helt avtagbar och glasytorna som den appliceras på kan med andra ord återställas till ursprungligt skick om man så önskar. Här hittar du fönsterfilm som insynsskydd eller andra ändamål.

Att frosta glas med fönsterfilm är en betydligt billigare investering jämfört med traditionella sandblästrade rutor. En både miljövänlig och kostnadseffektiv lösning som varken kompromissar med funktion eller kvalitet.

En annan fördel med frostad fönsterfilm är att man enkelt kan bygga in en företagslogotyp som dekoration i filmen. Eftersom filmen inte är permanent monterad kan den enkelt tas ner och bytas ut om företaget skulle byta namn och/eller logotyp. Eller om företaget flyttar ut från lokalerna och lämnar plats för ett nytt företag som vill sätta upp sina egna frostade fönsterfilmer.