21. maj 2015 · Kommentarer inaktiverade för Lasta mindre gods på pall med pallkragar · Categories: Okategoriserade

En pallkrage är en slags ram som man sätter fast vid kanten av en lastpall. Avsikten är att täcka den last man har lagt på lastpallen. Pallkragens funktion blir då dels att förhindra att lasten faller av lastpallen och dels att skydda lasten från stötar eller annan åverkan utifrån.

En fördel med pallkragen, utöver de som nämnts ovan; är att man kan utnyttja hela ytan på pallen och man får en ökad effektivitet i sin transport.

Pallkragen kan vara hel eller bestå av mindre delar som man bygger ovanpå varandra. Det betyder att man kan utnyttja den maximala vikt som lastpallen är dimensionerad för. Vid transport av lättare gods som till exempel hygienförpackningar får man på så sätt ett bättre utnyttjande av lastpallens bärförmåga utan att man riskerar att lasten förskjuts eller välter.

Pallkragen är vanligtvis tillverkad av trä. Den kan också byggas av kompositmaterial. På kragen fäster man sedan lika typer av beslag som används för att fästa kragens olika delar tillsammans och dels för att fästa den vid lastpallen.

Vid urlastning kan varje del av kragen tas bort för sig vilket underlättar den delen av hanteringen. En pallkrage är vanligtvis hopfällbar tack vare gångjärn i hörnen och kan på så sätt vikas ihop. Därigenom blir lagerutrymmet för kragarna minimalt vilket är en fördel ur ekonomisk synvinkel.

Pallkragar kan levereras i olika storlekar; alltifrån 600×800 mm till 1200×1200 mm. De kan köpas nya eller begagnade även om tillgången till begagnade pallkragar vanlig en är ganska begränsad.

Pallkragar kan också fås i plast eller aluminium. Liksom fallet är med lastpallar finns det en högre grad av flexibilitet vid tillverkningen av pallkragar i plast. Exempelvis kan en pallkrage i plast förses med skåror för större genomsläpplighet av luft vilket kan vara en fördel videt vill sägaa typer av transporter.

Lastpallar och pallkragar kan du exempelvis köpa av JRG Eriksson Pall & Emballage.

Comments closed