25. november 2018 · Kommentarer inaktiverade för Att tänka på när du söker hyresrätt · Categories: Okategoriserade

Drömmen om ett eget boende, få ett slut på runt-flyttandet och att slippa bo i andra hand är en dröm för många idag. Har man pengar eller kan ta lån på banken är bostadsrätten förstås ett lockande alternativ. Flertalet har dock inte den ekonomiska möjligheten. Så hur får man en hyresrätt?

Idag dröjer det lång tid att få en hyresrätt i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Ställ dig i bostadskö tidigt och räkna med minst 10 år för en hyreslägenhet i en förort och 20 år för innerstaden. Hyresbolagen kräver även en fast inkomst. Ordna därför med anställningspapper, CSN-beslut eller andra dokument som styrker din inkomst.

Enklaste sättet att få tag på en hyresrätt är att söka hyresrätter en bit ifrån storstadsregionerna. Det kan t.ex. vara svårt att få tag i en bra hyresrätt i Örebro. Kan du tänka dig att pendla 50-60 minuter måndag-fredag är det relativt enkelt att få en hyresrätt i exempelvis Flen eller Katrineholm. Bristen på hyreslägenheter är ett storstadsproblem – på landsbygden finns boende men inga jobb och vice versa.

Var inte rädd för att lyfta luren och ringa alla privatvärdar i de områden där du vill hyra ett boende. Var uppmärksam! En del privatvärdar kan fråga om pengar – det kan hända att de vill sälja hyreskontraktet till dig. Se slutligen över alla papper innan påskrivning så alla uppgifter stämmer.

03. oktober 2017 · Kommentarer inaktiverade för Klottersanering · Categories: Okategoriserade

Vart man än går kan man se klotter på väggar, husfasader, plank och klippväggar. Det är något som stör både samhället och den enskilde personen i form av irritation men också höga och onödiga kostnader. Detta måste man därför förebygga och sanera på alla typer av underlag och material med hjälp av klottersanering. Detta görs genom att man högtrycksspolar området med kvalitativa maskiner och redskap.

Viktigt att vara snabb och ligga steget före

För att varken skada miljön eller människan använder de flesta företag endast miljövänliga produkter och kemikalier. Personalen ska ha stor kunskap och lång erfarenhet inom all typ av klottersanering på all typ av material och underlag. För att få ett så bra resultat som möjligt gäller det att upptäcka klottret så fort som möjligt. Inte bara för att få en vackrare, och klotterfri, miljö utan också för att det är lättare att få bort när det är nygjort. Man har också genom studier sett att så fort klotter dyker upp någonstans så sprider det sig till andra klottrare som i sin tur fortsätter på samma ställe. För att ligga steget före klottrarna kan man behandla särskilt utsatta ytor så att graffittin inte får bra fäste och är lättare att ta bort. På så sätt kan man skydda fasader och andra känsliga ytor från att utsättas för klotter.

Blästring är en populär borttagningsmetod

På hårda ytor som stål, järn, sten, betong och aluminium är blästring en efterfrågad borttagningsmetod. Då sprutar man, i hög hastighet, fasta partiklar i någon form mot ytan i fråga och får på så sätt bort klottret. Ibland använder man till exempel nötskal för att effektivt men skonsamt ta bort beläggningar på hårda ytor.

För att upprätthålla klotterfria miljöer krävs det alltså både att ligga steget före, men också att vara snabb och upptäcka problemen. Det gör att det går lättare att få bort och man får ett bättre resultat efteråt. Genom att behandla ytor kan man dessutom förhindra att klottret får bra fäste vilket också leder till enklare sanering.

06. december 2015 · Kommentarer inaktiverade för Säkerheten viktig vid svetsning · Categories: Okategoriserade

Ibland inträffar bränder till följd av svetsning, dock inte med TIG-svetsning. Detta beror på så kallade svetsloppor. Namnet har de fått efter loppan som hoppar kring helt irrationellt. Svetslopporna är svåra att beräkna och då svetsaren använder skydd ser denne inte var de glödande kornen flyger. För det är vad lopporna är, ett grovt stänk eller regn. Det är energi som frigörs ur svetslågan som har hög temperatur. Järn smälter vid 1530 grader Celsius, således en oerhört varm företeelse. När då dessa träffar omkringliggande brännbara material kan branden vara ett faktum. Stora bränder på grund av svetsloppor har inträffat bland annat i en skyskrapa och ett värmekraftverk. Dessutom inträffade en riktig storbrand ombord på världens största containerfartyg Emma Maersk.

Två huvudgrupper av svetsning

Naturligtvis är det däremot vanligare med lyckade svetsningar då man är noga med säkerhetsåtgärder nu för tiden. De olika typerna av svetsning är de som kallas gasvolfram, metallbåge med eller utan gas, punktpulver och vanlig gassvetsning. I huvudsak delar man dock upp svetsning i två huvudgrupper, trycksvetsning och smältsvetsning. Det hörs på namnet vad de står för. Typerna som nämnts är delar i dessa med olika undergrupper. Utöver dessa finns bultsvetsning och magnetpulssvetsning.

Arbetsmiljön är viktig och inte minst då elektriska ljusbågar används. Dessa kan orsaka ögonskador och skyddsutrustning som svetsskärm och svetshjälm är absolut nödvändiga.

21. maj 2015 · Kommentarer inaktiverade för Lasta mindre gods på pall med pallkragar · Categories: Okategoriserade

En pallkrage är en slags ram som man sätter fast vid kanten av en lastpall. Avsikten är att täcka den last man har lagt på lastpallen. Pallkragens funktion blir då dels att förhindra att lasten faller av lastpallen och dels att skydda lasten från stötar eller annan åverkan utifrån.

En fördel med pallkragen, utöver de som nämnts ovan; är att man kan utnyttja hela ytan på pallen och man får en ökad effektivitet i sin transport.

Pallkragen kan vara hel eller bestå av mindre delar som man bygger ovanpå varandra. Det betyder att man kan utnyttja den maximala vikt som lastpallen är dimensionerad för. Vid transport av lättare gods som till exempel hygienförpackningar får man på så sätt ett bättre utnyttjande av lastpallens bärförmåga utan att man riskerar att lasten förskjuts eller välter.

Pallkragen är vanligtvis tillverkad av trä. Den kan också byggas av kompositmaterial. På kragen fäster man sedan lika typer av beslag som används för att fästa kragens olika delar tillsammans och dels för att fästa den vid lastpallen.

Vid urlastning kan varje del av kragen tas bort för sig vilket underlättar den delen av hanteringen. En pallkrage är vanligtvis hopfällbar tack vare gångjärn i hörnen och kan på så sätt vikas ihop. Därigenom blir lagerutrymmet för kragarna minimalt vilket är en fördel ur ekonomisk synvinkel.

Pallkragar kan levereras i olika storlekar; alltifrån 600×800 mm till 1200×1200 mm. De kan köpas nya eller begagnade även om tillgången till begagnade pallkragar vanlig en är ganska begränsad.

Pallkragar kan också fås i plast eller aluminium. Liksom fallet är med lastpallar finns det en högre grad av flexibilitet vid tillverkningen av pallkragar i plast. Exempelvis kan en pallkrage i plast förses med skåror för större genomsläpplighet av luft vilket kan vara en fördel videt vill sägaa typer av transporter.

Lastpallar och pallkragar kan du exempelvis köpa av JRG Eriksson Pall & Emballage.

29. oktober 2014 · Kommentarer inaktiverade för Är du i behov av slipning? · Categories: Okategoriserade

Slipning är en metod som används för olika ändamål. Avsikten kan vara att få ett exakt mått på en detalj som är rund eller plan. Det kan också handla om att vässa ett verktyg eller redskap, att slipa råa ädelstenar för att ge dem lyster, bearbeta sten eller trä liksom att bereda en yta inför målning av densamma. Den önskade följden av slipningen kan vara att öka effektiviteten eller förbättra toleransen hos redskapet, att minska friktion eller att vinna skönhetsvärden.

De viktigaste metoderna för slipning är planslipning och rundslipning. I det förra fallet använder man ett hjul som roterar och skapar en plan yta när hjulet bearbetar ytan. I det andra fallet använder man sig av en slipskiva som är formad så att en cylindrisk yta uppstår. Det kan vara fråga om en att arbeta såväl utsidan som insidan av en komponent.

En slipmaskin består normalt av en slipsten eller en slipskiva. Stenen eller skivan består i sin tur av slipkorn och ett bindemedel. Beroende på materialet som ska slipas och resultatet man vill uppnå bestämmer man sammansättningen av de olika beståndsdelarna.

Verkstäder har normalt sett egen utrustning för att kunna utföra slipningsarbeten åt sina kunder. Alternativt finns alltid en samarbetspartner som kan utföra uppdraget. Om du behöver hjälp med slipning kan vi varmt rekommendera Gloab som är riktiga proffs på den biten.

29. oktober 2014 · Kommentarer inaktiverade för Hur skiljer sig en flytt i Sverige från andra länder · Categories: Okategoriserade

Att flytta i Sverige betyder att man i normalfallet lämnar kvar vitvaror som spis, tvättmaskin, kylskåp och frys. Dessutom lämnar man fast armatur och liknande. Det grundas på lagens regler om vad som anses tillhöra själva huset och inte den enskilde brukaren.

I Tyskland till exempel är det annorlunda. Där tömmer man i princip hela bostaden vid flyttning. Raka motsatsen råder i USA. Där flyttar människor hela tiden. Ofta från en stat till en annan. Man flyttar dit där det finns jobb. I många fall är möblemanget standardiserat och man lämnar helt enkelt kvar sängar, stolar, bord, lampor och gardiner. Egentligen tar man alltså bara med sig sina egna personliga tillhörigheter. Kort sagt: i USA är det enkelt att flytta.

Sverige befinner sig alltså någonstans mitt emellan dessa ytterligheter. I de allra flesta fall handlar det dock om att man ska ta med sig en hel del saker när man väl ska flytta. Har man en stor bostad som man har bott länge i har man oftast inte en aning om hur mycket det är som ska flyttas.

Det finns många skäl att anlita professionell hjälp när man ska flytta. Om du till exempel ska flytta till eller från Lidköping från en ort långt bort, så kan det vara svårt att få med sig alla tillhörigheter i ett flyttlass med personbil och släp. Gör man det ska man ta kontakt med flyttfirman i god tid för att kunna utnyttja deras tjänster på bästa sätt. Det kan väen vara bekvämt att låta en städfirma sköta flyttstädningen.

16. oktober 2014 · Kommentarer inaktiverade för LED-lampor för lägre energiförbrukning · Categories: Okategoriserade

Den 1 september 2009 införde EU nya regler kring tillverkning och försäljning av lampor. Man beslutade att våra energislösande glödlampor stegvis skulle fasas ut och ersättas med energisnålare alternativ.

LED-lampor är ett populärt alternativ och det finns flera anledningar till det. De drar väldigt lite ström, har en lång hållbarhet och blir inte fullt så varma som till exempel lågenergilampor och halogenlampor. Dessutom är de fria från kvicksilver och farliga gaser, vilket många ser som en klar fördel. Detta underlättar även mycket vid hantering och återvinning av förbrukade lampor.

När det gäller dina befintliga armaturer där hemma är det enkelt att bara byta ut dina gamla glödlampor mot LED-lampor. Ska du däremot köpa en ny armatur finns det även många modeller med inbyggd ljuskälla att välja på.

När du ser över ditt hems belysning är det alltid bäst att börja med trivselbelysningen. Med LED-tekniken har du här betydligt större valfrihet än förr när det gäller att få till ljussättningen i rummet precis så som du vill ha den. I tillägg till att välja hur mycket ljus som ska flöda från en lampa kan man också välja med vilken färg den ska lysa. Som vanligt är det viktigt att köpa likadana lampor till alla hållare i armaturen så att ljuset lyser jämnt fördelat och i samma färg.

De flesta av oss tittar bara på watteffekten vid valet av lampor. Men lampans effekt är inte den bästa mallen att utgå ifrån när man vill veta  hur mycket ljus en lampa ger ifrån sig. Här bör man istället utgå från lampans Lumen.

Lumen är en enhet som används för att ange totalt ljusflöde från en lampa i alla riktningar som ljuset sprids i. För vanliga lampor är en enkel tumregel att man ska multiplicera glödljuswatt med 10 för att få fram hur många Lumen man ska ha på sin lampa.