Attefallshuset har slagit igenom stort med sina frikostiga 25 kvadratmeter mot de tidigare 15 kvadratmeter som friggeboden fick ha. Dessutom har du större möjlighet till användningsområde för Attefallshuset. Höjden på ett Attefallshus får vara max 4 meter från taknocken ned till marken. Det är även tillåtet att använda det som både komplementbyggnad och komplementbostad.

Vill du vara nära tomtgränsen bör du kontrollera det med din granne

Du måste beakta hur nära tomtgränsen du planerar att ställa huset, det får nämligen inte stå närmare än 4,5 meter till tomtgränsen utan att ha grannens medgivande. Du kan naturligtvis överklaga till byggnadsnämnden som i sin tur avgör om grannen nekat dig bygget med mindre än 4,5 meter till tomtgränsen.

Se till att följa lagen

Om du ändå satt upp ditt hus utan att ha ansökt om startbesked kommer ditt bygge att räknas som ett svartbygge. Du har då brutit mot lagen och byggnadsnämnden kan ta ut en byggsanktionsavgift och du kan bli skyldig att både riva och återställa allt till sitt ursprung för hur det såg ut innan du förde upp huset. När du köper ett attefallshus från Högloftet så får du hjälp med vilka regler som gäller.

När du bestämt dig

Har du bestämt dig och gjort en budget, du kanske till och med köpt huset som du vill sätta upp? Då ska du skicka en skriftlig ansökan till byggnadsnämnden i din kommun. Med ansökan skickar du även med beskrivning och ritningar. Där måste finnas namn på en behörig byggherre eller organisationsnumret till den firman som du anlitar för uppförandet samt uppgifter på när ni ämnar påbörja bygget. Ofta hittar du all den här informationen på din kommuns hemsida, där brukar även de blanketter som behövs finnas tillgängliga. När du ansöker kommer även en del avgifter till. Det är bland annat avgift för start- och slutbesked, tillsynsbesök och arbetsplatsbesök. Det kan vara en god idé att kontrollera med kommunen hur hög avgifterna är.