bygg friggebodAtt bygga en friggebod är ett tidskrävande projekt som kräver noggrann planering. Under projektets gång måste man vara noggrann med att rita, mäta, skissa, jämföra priser och kontrollera leveranstider på allt som kommer att behövas så som fönster, dörrar och liknande. Ju bättre man gör sin planering desto mindre risk att man stöter på oförberedda problem. Internet är en riktigt bra källa att sitta och läsa och diskutera med andra som gjort samma sak. Man får helt enkelt försöka lära sig av andras misstag. På denna sajt hittar du mycket bra info om friggebodsbyggande.

Det första man kan köra är en kalkyl på vad bygget kommer att kosta. Det man måste tänka på här är att man verkligen räknar med allting som dörrar, ytskikt, isolering och stommen. Om man bara gör sin kalkyl väldigt noga så slipper man jobbiga oförutsedda utgifter längre fram i projektet. Sedan kan man börja skissa och sakta men säkert färdigställa sin ritning. Det är viktigt att man måttsätter sin ritning eftersom att det finns begränsningar att följa. Till sist kan man också åka runt bland  byggvaruhusen och jämföra priser, material och känsla på de olika dimensionerna och träslagen.

För att friggeboden ska kunna hålla i många år framöver är det viktigt att man inte slarvar med grundläggningen. Varför det är viktigt att vara så noga i det här steget är för att man vill undvika framtida problem så som ras eller sättningar. Det finns flertalet olika metoder för att lägga grunden till sin friggebod. Man kan till exempel gjuta en platta av betong. Detta är dock vanligast vid mycket större byggen. Den allra vanligaste grunden för just friggebodar är faktiskt färdiga betongplingar. Det är en relativt enkel grund att lägga men som också blir väldigt luftig och inte så känslig för fukt. Det man dock måste tänka på om man väljer betongblock är att de måste ligga på exakt samma nivå så att friggeboden inte kommer att luta.