När du har fått kontakt med en hantverkare som du vill anlita för jobbet är det bra om du frågar efter företagets F-skattsedel. Den finns oftast med i avtalet eller också på fakturan. Om den nu inte följer med något av dokumenten så kan du helt enkelt be om att få ta en kopia på det istället.

Det viktigaste när det kommer till själva F-skattsedeln är att du har fått någon form av skriftlig uppgift från hantverkaren om dennes F-skattsedel. Om det skulle vara så att hantverkaren inte har någon F-skattsedel utan istället har en A-skattsedel kommer du som  konsument istället ses som en arbetsgivare i sammanhanget. Detta innebär vidare att du är skyldig att både dra av skatt och dessutom betala arbetsgivaravgift samt alla tillhörande försäkringar. För att förebygga att man hamnar i den situationen kan man också ringa ett samtal till kronofogden för att se så att hantverkaren inte har några obetalda skulder. Genom detta samtal kan man också undvika att hantverkaren går i konkurs under arbetets gång eller under reklamationstiden. På den här typen av arbeten som görs på din fastighet har man faktiskt enligt konsumenttjänstlagen rätt att klaga på det utförda arbetet i upp till tio år. Har hantverkare då som tidigare nämnt gått i konkurs under reklamationstiden så har man ingen större nytta av att ha det stödet.

Man kan också själv kontrollera vilken skattsedel hantverkaren i fråga har. Detta kan man enkelt begära ut genom att skicka in en blankett till Skatteverket. Varför det är så enkelt att begära ut den här typen av information är för att skattsedlarna klassas som offentliga uppgifter.

Ett gott tecken kan också vara att hantverkaren är ansluten till branschorganisationen för hantverkare. Detta innebär att det finns vissa regler och krav som hantverkaren måste leva upp till. För mer information kan man gå in på respektive branschorganisations hemsida.

Kostnad att anlita hantverkare

Att renovera eller bygga nytt kostar såklart pengar. Detta gör att man måste fundera på hur man ska finansiera projektet. De som har ett hus som de köpt för lång sedan har förhoppningsvis gott om utrymme att ytterligare låna pengar med huset som säkerhet. Om man har amorterat mycket på huset eller om det har stigit i värde kommer marknadsvärdet göra att det finns utrymme för utökad belåning. Det enda som kan sätta käppar i hjulen är om huspriserna i ditt område har sjunkit i samma eller högre takt än du amorterar. Då kan det istället vara nödvändigt att ta ett blancolån eller använda eget sparkapital för att finansiera byggprojektet. För att få bättre koll på kostnaderna behöver man begära offert från flera olika byggföretag, vi rekommenderar att du börjar med att kontakta Edsvikens Måleri & Bygg.

Fördelar med att anlita hantverkare

Den största fördelen är att man får jobbet korrekt utfört. Hantverkaren har rätt kompetens och rätt verktyg för jobbet, oavsett om du behöver anlita ett snickeri, måleri eller plåtslageri. Om man är osäker på utifall man själv kommer klara av byggprojektet bör man överväga att anlita hjälp. En annan fördel är att du slipper städa efter dig. Kanske tycker du det är ganska kul att snickra men att det är mindre kul med städningen efteråt. Du som hantverkare kanske är intresserad av att underlätta städningen. Kolla då in på Clean Machine och se om du hittar någon bra sop-/skurmaskin.